Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ny lärplattform vid Uppsala universitet: Studium

Uppsala universitets nya lärplattform heter Studium och är en installation av Blackboard Learn. Det intensiva arbetet med att få systemet på plats pågår för fullt. Under våren 2018 ges ett begränsat urval kurser i den nya lärplattformen (s.k. pilotkurser). Detta för att kunna testa arbetsflöden och funktionalitet .

Studium ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen. Övergången från befintliga system kommer att ske successivt. Användare av Gotlands Moodle kommer vara först ut i den processen – planen är att all undervisning som idag ges i Gotlands Moodle ska ges i Studium ht 2018. Under jan-feb 2018 finns möjlighet att komma på drop-in på Gotland för att diskutera och ställa frågor om det nya systemet.
Inbjudan och information.

 

Information om utbildning i Studium.

 

Lärare kommer att få tillgång till systemet under våren 2018 (prel. i mars) för att lägga upp och planera sina kurser. Från centralt håll kommer fokus att ligga på att ge stöd till de lärare som idag använder Gotlands Moodle eftersom det är det första systemet som ska avvecklas. Alla som vill börja arbeta med kursplanering i Studium kommer dock att kunna få tillgång till systemet efter samråd med prefekt eller motsvarande. Detta alltså oavsett vilket system man använder idag.

 

Arbetet med att flytta undervisning från Ping Pong kommer att genomföras på bred front under hösten 2018 med målet att alla nuvarande Ping Pong-kurser ska ges i Studium våren 2019.  Detta återigen enligt den preliminära tidplanen och med användarstöd från centralt håll genom hela processen.
 

Alla användare kommer i god tid få information och mer precisa svar på frågor som:

  • När kan jag börja använda den nya lärplattformen?
  • När måste jag börja använda den nya lärplattformen?
  • När måste jag sluta använda Gotlands Moodle?
  • När måste jag sluta använda Ping Pong?
  • När måste jag sluta använda Studentportalen?
  • Hur kommer jag igång med Studium?
  • Hur kan jag återanvända data från mitt befintliga system (Gotlands Moodle, Ping Pong, Studentportalen)?
En  projektgrupp  är tillsatt och leds av en  styrgrupp . Projektledare är Anna Gunder.

 

Har du frågor? Kontakta  info-elarande@uadm.uu.se