Ny lärplattform vid Uppsala universitet: Studium

Uppsala universitets nya lärplattform heter Studium och är en installation av Blackboard Learn. Studium ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: campus Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

 

Under VT18 gavs endast ett begränsat urval kurser i den nya lärplattformen (s.k. pilotkurser). Detta för att kunna testa arbetsflöden och funktionalitet. Sedan mars 2018 kan alla anställda logga in i Studium och arbeta i en egen testkurs.
Logga in i Studium

Övergången från befintliga system sker successivt. Användare av campus Gotlands Moodle är piloter – all undervisning som tidigare gavs i Gotlands Moodle ges, med några få undantag, i Studium HT18.
 

OBS! Tidsplanen för den fortsatta övergången till Studium har justerats 2018-10-29. Läs mer om den reviderade tidsplanen för övergång till Studium.

Information till dig som har kurser i Gotlands Moodle.

Information till dig som har kurser i Ping Pong.

Information till dig som har kurser i Studentportalen.
 
Information om utbildning i Studium.
Läs mer om att börja använda Studium.

Checklista för lärare som börjar använda Studium under ht-18

 
En  projektgrupp  är tillsatt och leds av en styrgrupp .
Projektledning: Katarina Adenmark och Carl Hallberg 
 
Har du frågor? Kontakta support-elarande@uadm.uu.se