Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ny lärplattform vid Uppsala universitet: Studium

Uppsala universitets nya lärplattform heter Studium och är en installation av Blackboard Learn. Studium ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: campus Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

Studium minikonferens

Se inbjudan (svenska), invitation (English)

Anmälan, sista anmälningsdag är den 8 oktober.
Det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Program för dagen kommer att läggas upp inom kort.

 

Under VT18 gavs endast ett begränsat urval kurser i den nya lärplattformen (s.k. pilotkurser). Detta för att kunna testa arbetsflöden och funktionalitet. Sedan mars 2018 kan alla anställda logga in i Studium och arbeta i en egen testkurs.
Logga in i Studium

Övergången från befintliga system sker successivt. Användare av campus Gotlands Moodle är först ut i den processen – planen är att all undervisning som idag ges i Gotlands Moodle ska ges i Studium HT18. Kursansvariga och lärare på kurser som nu ges i Gotlands Moodle kan arbeta med höstens kurser när de loggar in i Studium. Det finns avancerat stöd för att flytta kursmaterial från Gotlands Moodle till Studium. Från centralt håll ligger fokus under VT18 på att ge stöd till de lärare som idag använder Gotlands Moodle.
Information till dig som har kurser i Gotlands Moodle.

Arbetet med att flytta undervisning från Ping Pong kommer att genomföras på bred front under HT18 med målet att alla nuvarande Ping Pong-kurser ska ges i Studium VT19.
Information till dig som har kurser i Ping Pong.

Ett begränsat antal kurser har redan under ht-18 flyttat över från Studentportalen till Studium. Fr.o.m. vt-19 kommer det att vara möjligt att flytta över kurser i större skala till Studium.
Information till dig som har kurser i Studentportalen.
 
Information om utbildning i Studium.
Läs mer om att börja använda Studium.
 
En  projektgrupp  är tillsatt och leds av en styrgrupp .
Projektledare är Mats Cullhed. Biträdande projektledare är Katarina Adenmark och Carl Hallberg 
 
Har du frågor? Kontakta support-elarande@uadm.uu.se