Uppdrag och syfte

Initiativ för nyanlända och integration


Uppdraget initierades 2016 och avser att samordna de aktiviteter som initieras och drivs inom Uppsala universitet och i samverkan med andra aktörer ochär relaterade till nyanlända och integration.

Arbetet utgår från universitetets beslutade måldokument som t. ex. Mål och strategier och fokusområdena internationalisering, samverkan och kompetensförsörjning. 

Mål:

  • Identifiera behov där universitetet bör medverka och ge förslag på insatser.
  • Synliggöra för området relevant forskning, utbildning och samverkan.
  • Fördjupa dialogen med olika intressenter och med allmänheten.
  • Underlätta för universitetsanställda och studenter att arbeta med dessa frågor.

Målgrupper: 

  • nyanlända  - kan vara en person som har en akadmiska examen, är på väg till akademiska examen eller någon som vill börja studera
  • universitetsanställda
  • studenter
  • samverkansparter - alla som möter nyanlända
  • allmänhet.