EASY - nytt ekonomiadministrativt system

Universitetsdirektören har fattat beslut om att upphandla ett nytt ekonomisystem. Arbetet bedrivs i projektform och har fått namnet EASY, ekonomiadministrativt system. Projektledare är Edrun Eriksson, enhetschef vid avdelningen för ekonomi och upphandling.

Projektet ska kravställa, upphandla, driftsätta och införa ett nytt ekonomisystem samt utreda frågan om en universitetsgemensam e-handelstjänst (inköpssystem).

I arbetet medverkar avdelningen för ekonomi och upphandling, IT-avdelningen, institutionen för informationsteknologi och planeringsavdelningen samt representanter för institutionerna/motsvarande.

Det nya ekonomisystemet kommer att driftsättas i januari 2018.

Vill du läsa mer om olika detaljer inför driftsättning läs mer här.

Upplysningar:  Edrun Eriksson