PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vidareutveckling av e-lärande - e2014

I december 2013 gav rektor en arbetsgrupp uppdraget att arbeta med vidareutveckling av e-lärande vid Uppsala universitet.

Uppdraget hade tre huvuddelar, varav en är avslutad, medan de andra två slutförs under 2016 resp. 2017.
  1. Den första handlade om att ta fram kunskapsunderlag inför kommande strategiska beslut om e-lärandeutveckling vid UU, och innefattar både en omvärldsanalys och en inventering av resurser och önskemål inom UU. Slutrapporten överlämnades till rektor 26 maj 2015, och ligger bl.a. till grund för uppdraget för Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet från maj 2016. Det nya uppdraget innefattar i sin tur två projekt: en ny lärplattform (LMS) för Uppsala universitet, samt en bred satsning på kompetensutveckling inom e-lärandeområdet.
  2. Den andra rörde ett projekt för utveckling och utvärdering av modeller för erfarenhetsutbyte mellan lärare. Projektet förlades till Campus Gotland och innefattade bl.a. kursutvecklingsmedel. Projektet avslutas 2016.
  3. Den tredje delen innebar att lärare i testsyfte skulle utveckla ett antal MOOC (Massive Open Online Courses) för att ge bättre underlag för att avgöra hur UU ska förhålla sig till fenomenet. Detta avslutas under 2017.

Det formella uppdraget finner du här. Läs mer om de olika delarna genom att följa länkarna till vänster!