Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utveckling för hela universitetet

Vid Uppsala universitet pågår flera universitetsövergripande utvecklingsprojekt inom administration, byggnation och kärnverksamhet som stöd för utbildning och forskning.

Projektkontor

Som ett stöd till administrativa utvecklingsprojekt finns ett projektkontor vid planeringsavdelningen. Det tillhandahåller bland annat mallar och en handbok som underlättar arbetet och säkerställer kvalitén.