Utveckling för hela universitetet

Vid Uppsala universitet pågår flera universitetsövergripande utvecklingsprojekt inom administration, byggnation och kärnverksamhet som stöd för utbildning och forskning. Som ett stöd till administrativa utvecklingsprojekt finns ett projektkontor vid planeringsavdelningen.

Portföljledning - universitetsförvaltningens gemensamma projekt

En portföljledning under ledning av universitetsdirektören har ett övergripande ansvar för universitetsförvaltningens gemensamma projekt­portfölj. Portföljledningen består av två biträdande universitetsdirektörer, chef för IT-avdelningen, kanslichef för områdeskansli, avdelningschef för planeringsavdelningen samt enhetschefen för utvecklingsstöd.