PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Dags att nominera till Hjärnäpplet 2018

Nominera din kandidat under perioden 26 mars till 30 april 2018. Årets mottagare av innovationspriset Hjärnäpplet kommer att presenteras i juni.

För att nominera en person till Hjärnäpplet behöver du ge en motivering som inkluderar en bakgrundsbeskrivning, en beskrivning av hur kunskapsöverföringen har skett (t.ex forskningssamarbete med extern organisation, konsultuppdrag, start av nytt bolag, etc.) samt vilken innovation (alt. vilka innovationer) arbetet gett upphov till.

Nominera till Hjärnäpplet

Mer information om innovationspriset Hjärnäpplet

För frågor om Hjärnäpplet, kontakta Jonas Åström, chef för UU Innovation, jonas.astrom@uuinnovation.uu.se