Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nominera till Hjärnäpplet!

Nomineringsformuläret för 2017 öppnar den 2 mars 2017 och kommer att stänga den 30 april 2017.

I juni kommer årets mottagare av innovationspriset Hjärnäpplet att presenteras.

För att nominera en person till innovationspriset Hjärnäpplet behöver du ge en motivering som inkluderar en bakgrundsbeskrivning, en beskrivning av hur kunskapsöverföringen har skett (t.ex. forskningssamarbete med extern organisation, konsultuppdrag, start av nytt bolag, etc.) samt vilken innovation (alt. vilka innovationer) arbetet gett upphov till.

Länk för att nominera 

Mer information om Hjärnäpplet

För mer information om innovationspriset Hjärnäpplet, kontakta Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation,  pirkko.tamsen@uuinnovation.uu.se