Samverkansstruktur för universitetsgemensamma IT-frågor

Uppsala universitets organisation och styrning av IT ska utgå från verksamhetens behov och bygga på en effektiv och strukturerad samverkan mellan de olika ingående IT-verksamheterna inom universitetet. För att bidra till detta har rektor beslutat om att tillsätta en samverkansstruktur för universitetsgemensamma IT-frågor enligt nedan (UFV 2015/1309).

Samverkansgruppens uppgifter är att:


• utgöra en beredningsinstans för universitetsgemensamma IT-behov och strategier,
• bidra till samordning av IT-kompetens och IT-resurser inom universitetet,
• möjliggöra kontinuerliga behovsdialoger och kommunikation med institutioner, intendenturer, centrumbildningar och forskargrupper,
• utgöra en beredningsinstans för utveckling och avveckling av bas-IT-tjänster.

IT-styrgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör,
Lars Burman, professor, överbibliotekarie,
Stellan Sandler, professor, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci,
Torsten Svensson, professor, vicerektor för vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora,
Johan Tysk, professor, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap,
Filip Gölander, studentrepresentant.

Beredande samverkansgrupp för universitetsgemensamma IT-frågor
Therese Iveby Gardell (ordförande), biträdande universitetsdirektör
Mia Lindegren
, IT-chef, IT-avdelningen,
Henrik Hedlund, teknisk koordinator, institutionen för informationsteknologi,
Rickard Enander, biträdande IT-chef, IT-avdelningen,
Peter Lindblad, professor, institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet,
Joakim Nivre, professor, institutionen för lingvistik och filologi,
Emil Lundberg, enhetschef IT, universitetsbiblioteket,
Veronica Berglund, biträdande säkerhetschef, säkerhetsavdelningen,
Peter Knutar, dataingenjör, Gamla torget,
Martin Wahlén, biträdande kanslichef, kansliet för medicin och farmaci,
Christer Rindebratt, IT-chef vid Rudbecklaboratoriet.