PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rådets för lika villkor sammanträden

Rådet sammanträder som regel tre gånger per termin. Inför varje sammanträde bereds ärendena av rådets beredningsutskott.

Hösten 2017

Beredningsutskott (kl.9.15-12.00)

24 augusti
12 oktober
22 november

Rådet för lika villkor (kl.9.15-12.00) 

7 september
26 oktober
7 december