PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rådets för lika villkor sammanträden

Rådet sammanträder som regel tre gånger per termin. Inför varje sammanträde bereds ärendena av rådets beredningsutskott.

Våren 2017

Beredningsutskott (kl.9.15-12.00)

1 februari
5 april
17 maj

Rådet för lika villkor (kl.9.15-12.00) 

15 februari
19 april
31 maj