PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utdelning av lika villkorsmedel 2017

Sista ansökningsdag för lika villkorsmedel var den 6 oktober. Medel för 2018 utlyses under vårterminen.

Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.
Rådet för lika villkor utlyser totalt 430 000 kr och enskild ansökan kan uppgå till maximalt 150 000 kr.
Rådet välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser och granskningar som kombinerar flera områden inom lika villkor.

Kontakta rådets sekreterare Paul Bengtsson vid frågor.

 

Uppsala universitet delade år 2016 ut 430 150 kr till insatser och granskningar inom lika villkorsområdet fördelat på följande projekt:

 • 150 000 kronor till Uppsala studentkår för projektet "Litteraturgranskningen"
 • 11 500 kronor till teologiska institutionen för projektet "En eftermiddag om normkritik"
 • 28 000 kronor till Feministiska psykologstudenter Uppsala för projektet "Intersektionell vår med FEMPSYK"
 • 35 700 kronor till universitetsbiblioteket för projektet
  "Lika villkor för alla"
 • 16 200 kronor till Genusföreningen Uppsala universitet för projektet "Feministfestival"
 • 23 500 kronor till Genius Uppsala för finansiering av verksamhetskostnader
 • 65 250 kronor till Centrum för genusvetenskap för projektet "Feministisk stadsvandring"
 • 25 000 kronor till DataTjej Konferens 2017
 • 75 000 kronor till institutionen för teknikvetenskaper för projektet
  "Var finns alla kvinnor inom universitetsvärlden"