Utlysning av lika villkorsmedel 2018

Anställdastuderande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.

 

Rådet för lika villkor utlyser totalt 430 000 kr och enskild ansökan kan uppgå till maximalt 150 000 kr.

 

Rådet välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser och granskningar som kombinerar flera av områden inom lika villkor:
etnicitet, genus, HBTQ, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, jämställdhet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund och Sveriges nationella minoriteter.

 

Beslut om utdelning fattas den 25 oktober 2018.

Senast den 30 september 2018 måste din ansökan ha inkommit.

Ladda ner anvisningar för att ansöka

Ladda ner ansökningsblankett

 

Skannat och underskrivet original kan skickas till likavillkor@uadm.uu.se och originalhandlingarna skickas till:
Ann-Sofie Wigg Bodin,
HR-avdelningen, HR-enhet MedFarm
Box 256
751 05 Uppsala

 

Om du har frågor kontakta:
Ann-Sofie Wigg Bodin
Tel. 018 - 471 18 53
E-post:
ann-sofie.wigg-bodin@uadm.uu.se