Lika villkorspris

Studenter och medarbetare vid universitetet är välkomna att nominera en person eller grupp verksam vid Uppsala universitet som utfört framstående insatser för främjandet av lika villkor inom universitetet.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas av pristagaren/pristagarna till ändamål som rör lika villkorsfrågor inom universitetets verksamhet.

Exempel på insatser

  • Tillämpa normkritisk pedagogik
  • Insatser som motverkar diskriminering
  • Insatser som främjar rekrytering på lika villkor
  • Utöva ett ledarskap som främjar lika villkor
  • Insatser som främjar jämställdhetsintegrering

Nominering

Nominering görs med avsedd blankett och ska till adressen nedan senast den 25 januari 2019 .

Mer information finns i Rådets bestämmelser.

Det är önskvärt att den som nominerar också informerar den som blir nominerad.

NOMINERINGEN SKICKAS TILL:

Ann-Sofie Wigg Bodin
HR-avdelningen
HR-enhet MedFarm

Box 256
751 05 Uppsala
E-post: likavillkor@uadm.uu.se