PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledamöter

Mandatperiod 2018-01-01 - 2020-09-30

Ordförande
Docent och rektorsråd Cecilia Wejryd

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Universitetslektor Vicki Paskalia
Professor Josef Pallas

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Bryndis Birnir
Professor Ola Söderberg

Teknisk-naturv. vetenskapsområde
Universitetslektor Karin Stensjö
Studievägledare Martin Holmberg

Universitetsbiblioteket
Arkivarie Moa Bergkvist

Universitetsförvaltningen
Utbildningshandläggare Tony Thorström

Studeranderepresentanter
Elin Olby
 

SACO
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman

SEKO
Serviceassistent Javiera Cifuentes

TCO/ST
Docent Ingela Parmryd
Neil Ormerod (suppl.)