Ledamöter

Mandatperiod 2018-01-01 - 2020-09-30

Ordförande
Docent och rektorsråd Cecilia Wejryd

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Universitetslektor Moa Dahlin
Professor Jan Ottosson

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Bryndis Birnir
Professor Ola Söderberg

Teknisk-naturv. vetenskapsområde
Universitetslektor Karin Stensjö
Studievägledare Martin Holmberg

Universitetsbiblioteket
Arkivarie Moa Bergkvist

Universitetsförvaltningen
Utbildningshandläggare Tony Thorström

Studeranderepresentanter
Sigrid Berglund
Rasmus Clausen
Lisa Segerdorff 
Angelika Drigo (suppl.)
Frida Gommel (suppl.)
Elin Olby (suppl.)

SACO
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman

SEKO
Serviceassistent Javiera Cifuentes
Servicetekniker Lars Johansson

TCO/ST
Sofia Kanders
Neil Ormerod (suppl.)

Sekreterare
Ellen Sjöholm