PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledamöter

Mandatperiod 2018-01-01 - 2020-09-30

Ordförande
Docent och rektorsråd Cecilia Wejryd

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Universitetslektor Vicki Paskalia
Professor Josef Pallas

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Bryndis Birnir
Professor Ola Söderberg

Teknisk-naturv. vetenskapsområde
Universitetslektor Karin Stensjö
Studievägledare Martin Holmberg

Universitetsbiblioteket
Arkivarie Moa Bergkvist

Universitetsförvaltningen
Utbildningshandläggare Tony Thorström

Studeranderepresentanter
Lisa Segerdorff 
Frida Gommel (suppl.)
Elin Olby (suppl.)

SACO
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman

SEKO
Serviceassistent Javiera Cifuentes

TCO/ST
Sofia Kanders
Neil Ormerod (suppl.)

Sekreterare
Ellen Sjöholm