PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har en bred och djup verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning i omkring institutioner/enheter inom teologi, juridik, historisk-filosofiska ämnen, språk, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Drygt 60 % av universitetets studenter studerar något av våra ämnen. 

Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är en mycket framgångsrik miljö - inom både utbildning och forskning. Vi ser dagligen bevis på att utbildningen och forskningen inom vetenskapsområdet är framstående - både nationellt och internationellt.

Verksamheten inom området är ämnesindelad i sex fakulteter som leds av var sin fakultetsnämnd: