Intendentursamordning vid UU

 

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter.

Fredrik Lindgren, verkar just nu som intendentursamordnare.

Intendenturorganisationens uppgifter

Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning.Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, fysisk arbetsmiljö och miljö.

Uppdrag från rektor och områdes-/fakultetsnämnder

Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes-/fakultetsnämnder. Behovet av samordning är mycket varierande för universitetets olika verksamheter. I tillämpliga delar ansvarar intendenturområdena för samordning av följande frågor: