PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppdrag till intendenturområdena

Övriga servicefrågor

  • Administration av internpost och postdepåer.
  • Kontakter med lokalvården.
  • Kontakter med entreprenörer i området, t.ex. restauranger.
  • På begäran samordna institutionernas upphandlingar och inköp.
  • Samordning av transporter, inklusive planering av värdetransporter och transport av farligt gods.
  • Arbetsledning för eventuell gemensam serviceenhet.