PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppdrag till intendenturområdena

  • Genomförande av riskanalys för området.
  • Övervakning av behovet av larm och administration av dessa.
  • Delta i planering för låssystem och passerkontrollanläggning.
  • Övervakning och administration av larm- och passersystem.
  • Administration av nycklar och passerkort.
  • Kontakter med bevakningsföretag och larmcentral som anlitas av universitetet.
  • Medverkan vid brandsyner och intern kontroll av brandskydd.
  • Genomföra utrymningsövningar.
  • Samordna områdets brandskyddskontrollanter.
  • Lokal samordning och övervakning av datasäkerheten.

Se även övrig säkerhetsinformation.