PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lokaldrift

Uppdrag till intendenturområdena

 

Lokaldrift

  • Kontakter med hyresvärdens driftsenheter angående byggnads- och markfrågor.
  • Planering av underhållsåtgärder tillsammans med fastighetsförvaltaren och byggnadsavdelningen.
  • Kontakter med fastighetsägare och parkeringsbolag i fråga om cykel- och bilparkering.
  • Kontaktperson för övervakning av el-, vatten, gas- och kylförsörjning.