PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lokaladministration

Uppdrag till intendenturområdena

 

  • Lokalplanering och vid behov omfördelning av lokaler inom de beslut som fattas av rektor och områdesnämnder.
  • Planering för och övervakning av verksamhetsanknutna ombyggnader.
  • Planering för och genomförande av flyttningar.
  • Översyn av tillgänglighet till områdets lokaler för personer med funktionshinder.
  • Skötsel av gemensamma lokaler t.ex. lärosalar, förråd och uppehållsrum.
  • Områdesansvar för universitetets datoriserade lokalbokningssystem.