PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

IT-frågor

Uppdrag till intendenturområdena

 

IT-frågor

  • Samordning av anskaffning och ansvarig för drift av icke forskningsspecifika IT-tjänster, t. ex. arbetsplatsdatorer, tele- och datanät, datasalar, utskrift, kopiering etc.
  • På begäran tillhandahålla ovanstående även för forsknings- och undervisningsverksamhet med speciella behov eller krav.
  • Samordning av IT-intendenturens verksamhet med andra IT-verksamheter inom universitetet