PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Fysisk arbetsmiljö och miljö

Uppdrag till intendenturområdena

 

Fysisk arbetsmiljö och miljö

  • Samordning av arbetet med fysisk arbetsmiljö t ex ventilation, belysning, strålskydd och buller. Kontakter med fastighetsägaren i dessa frågor.
  • Samordning av miljöarbetet inom området, t.ex. energiförbrukning, avfall och utsläpp.