Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Allmänna handlingar, lagar och förordningar

Allmän handling

En handling är allmän om den har upprättats på, eller kommit in till, myndigheten. Det kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, var och en ska kunna läsa dem. Läs mer om allmänna handlingar.

Lagar och förordningar