Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandplats i läkemedelskemi

Publicerad: : 2018-01-03

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare

Forskningsområde
Forskarstuderande med inriktning mot syntes och utveckling av peptidbaserade PET tracers.

Tjänst för forskarstuderande med inriktning mot syntes, märkning och validering av peptid- och proteinbaserade PET- och SPECT-tracers vid Institutionen för läkemedelskemi (ILK) med huvudsaklig placering vid enheterna på BMC och MTC i Uppsala.

Beskrivning
Inom forskningsdisciplinen läkemedelskemi designas, syntetiseras och utvärderas organiska föreningar för terapeutiska eller diagnostisk användning. I det senare fallet syntetiseras organiska föreningar företrädesvis märkta med en kortlivad positron emitterande radionuklid (PET tracers) för biologisk utvärdering i prekliniska in vitro och in vivo modeller.

Projektet involverar design och syntes av både icke-radioaktiva substanser och radioaktivt märkta biologiskt aktiva peptider och proteiner för användning inom molekylär avbildning med PET och SPECT teknik. Även utvärdering och analys av resultat från molekylära avbildningsexperiment ingår i projektet. Projektet erbjuder stora möjligheter att arbetar i nära samarbete med forskare inom olika kemiska, farmaceutiska, biologiska och medicinska områden.

Kvalifikationer
Den sökande skall ha apotekarexamen, civilingenjörsexamen med kemiinriktning, magisterexamen med kemiinriktning eller motsvarande kemi- och biomedicinska kunskaper.  God förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska i skrift och tal är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.

Meriterande
Tidigare erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom radiokemi, peptidkemi, organisk kemi, läkemedelskemi, biokemi, farmakologi och prekliniska tekniker är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska inkludera ett CV, kopior av examina och betyg, kopia av magisteruppsats (eller ett utkast av denna), eventuella vetenskapliga artiklar, kontaktinformation till referenser samt en kort beskrivning av den sökande och hans/hennes tidigare erfarenheter. Ett eller flera rekommendationsbrev kan också bifogas ansökan.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering) vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i samt i universitetets mål och regler http://regler.uu.se. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av
Professor Mats Larhed, e-post mats.larhed@orgfarm.uu.se

Upplysningar om  anställningen lämnas av
Prefekt Anders Karlén, e-post anders.karlen@orgfarm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2018/11.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2018/11

Sista dag för ansökan: 2018-01-31

Logga in och sök jobbet