Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

3 doktorander i beräkningsvetenskap

Publicerad: : 2017-12-07

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning och utbildning i ett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Institutionen är organiserad i fem avdelningar där avdelningen för beräkningsvetenskap är en. Forskningen vid avdelningen för beräkningsvetenskap spänner över ett brett område, från utveckling och analys av numeriska metoder, tillämpad beräkningsvetenskap, högprestandaberäkningar och molnberäkningar till samarbetsprojekt inom teknisk-vetenskapliga beräkningar och industriella tillämpningar. Tillämpningsområden är bland annat strömningsmekanik, elektromekanism, akustik, geologi, systembiologi, kvantdynamik, finansiell matematik och genetik. Avdelningen har ett omfattande internationellt och nationellt forskningsnätverk.

Doktorandutbildningen i beräkningsvetenskap har hittills resulterat i över 80 doktorer. Många av dem är idag framgångsrika forskare i beräkningsvetenskap verksamma både inom akademi och inom näringsliv.

Projektet: Beskrivningar av projekten (på Engelska) finns här: http://www.it.uu.se/research/scientific_computing/phd_positions_2017_3

Arbetsuppgifter: En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen, vilken omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Kvalifikationskrav: En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

Ansökan: Ansökan skall innehålla

  1. ett brev där du beskriver sig själv, relevanta kvalifikationer, forskningsintressen och hur dina tidigare erfarenheter passar in i projektet,
  2. meritförteckning (Curriculum Vitae),
  3. examensbevis (om examen klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning i beräkningsvetenskap på forskarnivå,
  4. eventuell publikationslista,
  5. kopia av examensuppsats eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång,
  6. övrig dokumentation som du anser relevant för din ansökan.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men samtliga sökande skall ange tidigaste möjliga datum för anställning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.tidsbegränsad anställning t.o.m. max 5 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen: http://www.it.uu.se/research/scientific_computing, eller kontakta Lina von Sydow, lina@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2018, UFV-PA 2017/4620.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 3

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4620

Sista dag för ansökan: 2018-01-22

Logga in och sök jobbet