Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskare – Yt- och kvantbegränsningseffekter i pyritbaserade solcellsmaterial

Publicerad: : 2017-12-18

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Forskare – Yt- och kvantbegränsningseffekter i pyritbaserade solcellsmaterial

Vid Ångströmlaboratoriet, Institutionen för teknikvetenskaper, avdelningen för fasta tillståndets fysik. Tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde under januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Forskning på nanomaterial relevanta för energi- och miljötillämpningar är väletablerad vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik på Ångströmlaboratoriet. I många fall är det materialens elektroniska egenskaper som ger den eftersträvade funktionaliteten. Halvledarmaterial är den klass av material som idag används i en rad olika solcellsteknologier, såsom konventionella Si-solceller och tunnfilmssolceller. Gemensamt för dessa är att elektroniska excitationer och elektrontransport utnyttjas i respektive tillämpning där förluster till yt- eller bulkdefekter i materialen minskar verkningsgraden. Katalys- och solenergigruppen vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik arbetar med grundläggande förståelse och utveckling av effektiva elektrokroma, katalytiska och superabsorberande solenergimaterial baserade på nanomaterial och tunnfilmsteknik.

Projektbeskrivning:
Projektets huvudsyfte är att undersöka ultratunna pyritskikt för applicering i superabsorberande solceller där grundläggande frågor om ytans egenskaper, fotospänningen och mobiliteten av laddningsbärarna kommer att behandlas. Projektet är av grundläggande karaktär och kommer att genomföras i nära samarbete med avdelningen för fysikalisk kemi där full solcellstillverkning och solcellskaraktärisering är tillgänglig. Projektet omfattar tillverkning av ultratunna pyritfilmer (FeS2), mätningar och analys av elektroniskt och optiskt material i filmerna med särskild fokus på att öka fotospännningen i systemet. I synnerhet kommer bandgapsöppning med dopning och kvantbegränsningar att undersökas med fotoelektrokemiska och fotofysiska tekniker. De optimala n- och p-typ kontaktmaterialen för systemet kommer också att undersökas. Resonant och icke-resonant Ramanspektroskopi, spektroskopisk ellipsometri, Nearfield Scanning Optical Microscopy (SNOM) fotoluminiscens (PL) och andra PL skanningtekniker kommer vara centrala i projektet. Den senare delen av projektet kommer också att omfatta tillverkning och karaktärisering av kompletta solceller. Gruppen är fullt utrustad med relevanta karaktäriseringstekniker, men några av experimenten kommer också att utföras på stora internationella synkrotronanläggningar i samarbete.

Kvalifikationer: Doktorsexamen i fysik, materialkemi, fysikalisk kemi eller närliggande område. Erfarenhet av elektriska och optiska karaktäriseringsmetoder för fotoaktiva material och tidigare erfarenhet av tillverkning av tunna filmer eller fotoaktiva nanomaterial som är relevanta för projektet är meriterande. Sökanden ska ha bra kommunikationsförmåga och tala och skriva bra engelska.

Ansökan bör innehålla CV, publikationslista, kopior på examensbevis samt andra relevanta dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: Januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Tomas Edvinsson, tomas.edvinsson@angstrom.uu.se, tel + 46 471 3130

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2018, UFV-PA 2017/4382

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/4382

Sista dag för ansökan: 2018-01-07

Logga in och sök jobbet