Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i populationsgenomik hos varg

Publicerad: : 2017-12-05

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i populationsgenomik hos varg vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum är en av världens främsta miljöer för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare, och med mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Tillgången till Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) ger avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Projektbeskrivning: Projektet gäller genomiska studier av den skandinaviska vargpopulationen. Det finns olika inriktningar att följa beroende på intresse och bakgrund hos den sökande, t ex studier av hur den genetiska variationen har varierat över tid, identifiering av regioner i arvsmassan knutna till inavelsdepression, genflöde genom invandring, samt evolutionära studier av sekvensdata. Projektet kommer att utföras i Hans Ellegrens forskargrupp (http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/ellegren/).

Arbetsuppgifter: En doktorandutbildning pågår i fyra år och inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier, samt undervisning.

Kvalifikationskrav: En masterexamen (eller motsvarande) inom evolutionsbiologi, genetik, genomik, bioinformatik, eller annat relevant område. En viss kunskap inom bioinformatik och/eller programmering är nödvändig. Kandidaten ska ha förmåga att uttrycka sig på engelska mycket väl i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Vi söker en mycket motiverad student. I tillägg till kunskaper inom det aktuella ämnesområdet värdesätts personliga egenskaper som kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, vetenskaplig mognad och kreativitet. Erfarenhet av next-generation sequencing data är meriterande, liksom kunskap om populationsgenetiska och/eller evolutionära studier av sekvensdata.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, motivering till varför du vill bedriva doktorandstudier och varför du är lämplig för tjänsten (2) en kort beskrivning av examensarbetet och eventuella andra relevanta forskningsarbeten, (3) CV som innehåller eventuella tidigare publikationer och kontaktuppgifter till två referenspersoner, (4) kopior av examensbevis och kursbetyg. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Hans Ellegren, hans.ellegren@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 7 januari 2018, UFV-PA 2017/4589.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Fia Wolters, ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4589

Sista dag för ansökan: 2018-01-07

Logga in och sök jobbet