Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskare i yt- och kolloidkemi

Publicerad: : 2017-12-07

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Den kemiska sektionen vid Uppsala universitet finns representerad på två campusområden: Biomedicinskt centrum (BMC) och Ångströmlaboratoriet. Det är också därför man av praktiska skäl delat upp sig i två olika institutioner - en på vardera campus. Institutionerna har sinsemellan ett nära samarbete. Kemiforskningen vid BMC fokuserar på frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler med olika sjukdomstillstånd. Det finns även en stark forskning inom metod- och teknikutveckling, inklusive design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Yt- och kolloidkemi är en del av analytisk kemi inom institutionen för kemi - BMC. Vår forskning fokuserar på grundläggande studier och bioanalytiska/farmaceutiska tillämpningar av nanopartiklar och ytor uppbyggda av lipider. Projekten är som regel inspirerade av biologiska eller medicinska/farmaceutiska frågeställningar. Pågående studier inkluderar bland annat undersökningar med målsättning att förstå mer om de faktorer som styr och påverkar stabilitet och genomsläpplighet hos biologiska membran. Andra projekt syftar till att utveckla liposomer och en ny typ av lipidpartiklar, så kallade lipodiskar, för formulering och transport av cancerläkemedel och antimikrobiella peptider.

Du kan även läsa mer om oss här.

Vi söker en forskare i yt- och kolloidkemi, tillsvidareanställning

Arbetsuppgifter

Befattningen är placerad vid programmet för analytisk kemi och inriktad mot utveckling och experimentella studier av lipidbaserade nanopartiklar avsedda för formulering och administrering av cancerläkemedel. Arbetsuppgifterna innefattar utveckling av metoder för framställning av, och läkemedelsinladdning i, målsökande lipidpartiklar samt studier av partiklarnas interaktion med och effekt på tumörceller. I arbetsuppgifterna ingår även karaktärisering av lipidbaserade läkemedelsbärare och andra nanopartiklar med hjälp av kryo-elektronmikroskopi. Skötsel och löpande underhåll av institutionens elektronmikroskop och kringutrustning ingår som en del i tjänsten. Upp till 20 % av tjänsten kommer att kunna innehålla handledning av studenter och doktorander.

Kvalifikationer

Du måste ha grundutbildning inom kemi-, biologi-, bioteknik-, eller farmaciområdet samt doktorsexamen i kemi, biologi eller medicin/farmaci. Då detta är en tjänst inom ett pågående projekt där vi behöver en person som snabbt kan bli självständig i arbetet krävs att du har mycket goda kunskaper inom området tumörmålsökning samt erfarenhet av experimentellt arbete med självassocierade lipidsystem, särskilt liposomer och PEG-stabiliserade lipiddiskar. Erfarenhet av cellstudier och arbete med radionuklider är också ett krav. Du bör vara tekniskt intresserad och erfarenhet av elektronmikroskopi är meriterande. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper. Då detta är ett projekt med flera inblandade så behöver du ha god samarbetsförmåga och eftersom det är viktigt att du under eget ansvar kan utföra din del i projektet behöver du ha god förmåga till självständigt arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handledning av studenter och doktorander.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 100 %

Har du frågor om tjänsten kontakta gärna
Katarina Edwards, professor, 018-471 00 00 (vxl)

Välkommen med din ansökan senast den 21 december 2017, UFV-PA 2017/4462.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4462

Sista dag för ansökan: 2017-12-21

Logga in och sök jobbet