Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

2-4 forskare (100%) i forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV)

Publicerad: : 2017-12-04

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Engaging Vulnerability (EV) är ett tioårigt (2015-2025) tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet, Historisk-filosofiska fakulteten samt rektors strategiska medel. Målet med programmet år att bedriva empirisk forskning och att utveckla teoretiska perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser snarare än brister eller svårigheter. För närvarande bedrivs forskning i programmet inom ämnena kulturantropologi, litteraturvetenskap, interaktionsdesign, etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, musikvetenskap, filosofi samt retorik. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se

EV söker nu 2-4 forskare, 100% per anställning, från och med den 1 september 2018 till och med den 31 januari 2019. Innehavaren av anställningen förväntas använda anställningstiden till att skriva och lämna in ansökningar om forskningsmedel till Vetenskapsrådet och/eller Riksbankens Jubileumfond under våren 2019.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår utöver forskning att skriva och lämna in ansökningar om forskningsmedel till Vetenskapsrådets och/eller Riksbankens Jubileumsfond utlysningar under våren 2019. Innehavaren av anställningen uppmuntras även att ansöka om forskningsmedel från andra finansiärer. Om en ansökan beviljas ska forskningsprojektet placeras vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, som är den administrativa hemvisten för EV. Observera att denna placering är strikt administrativ; den innebär inte att forskningen måste vara antropologisk eller etnologisk eller ha koppling till dessa discipliner. Den som anställs förväntas delta aktivt i EV-programmets seminarier och aktiviteter, vara en tillgång för programmets doktorander och bidra till utvecklingen av programmets livaktiga forskningsmiljö. Därför är det nödvändigt att innehavaren av forskaranställningen närvarar på EV minst tre dagar i veckan under hela anställningstiden.

Kvalifikationskrav
Bedömningen av ansökningarna till forskaranställningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva kreativ forskning med relevans för EV-programmet. I bedömningen av ansökningarna betonas särskilt (1) det föreslagna projektets relevans för EV-programmet, (2) tidigare forskningspublikationers kvalitet och relevans samt (3) tidigare visad förmåga att skriva framgångsrika ansökningar om forskningsmedel. Forskningsinriktningen är öppen och det tänkta projektet kan vara inom humaniora, samhällsvetenskap och/eller i naturvetenskap. Forskningen kan handla om människor, djur, miljön och/eller fenomen eller teoretiska perspektiv som utvidgar och fördjupar vårt tänkande om utsatthet och sårbarhet på nya sätt. Anställningen kräver god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som väcker internationellt intresse, förmåga att publicera sig i relevanta vetenskapliga fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat till en bred publik. För att vara behörig ska den som söker ha avlagt doktorsexamen senast vid tidpunkten för ansökan. Vi välkomnar ansökningar från forskare som befinner sig i olika skeden av sina karriärer.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan skall lämnas in elektroniskt och innehålla följande:

  • Kortfattat följebrev med en motivering till ansökan. Vänligen inkludera löneanspråk.
  • Egen forskningsplan och dess relation till EV (max 2 500 ord).
  • Merit- och tjänsteförteckning.
  • Högst två (2) forskningspublikationer (varav åtminstone en är en monografi eller en sammanläggningsavhandling).
  • Namn på och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-01-31.

Anställningens omfattning: 100% per anställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Hyvönen (mats.hyvonen@antro.uu.se), forskningssamordnare för Engaging Vulnerability-programmet. Sökande kan också kontakta ledaren för programmet, professor Don Kulick, (don.kulick@antro.uu.se) och/eller prefekten vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Charlotta Widmark (charlotta.widmark@antro.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2018, UFV-PA 2017/4406.

Anställningen är förlagd till Institutionen för kulturantropologi och etnologi, där forskningsprogrammet administreras.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för Kulturantropologi och etnologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning 3-6 månader

Lön: Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100% per position

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet

Referensnummer: UFV-PA 2017/4406

Sista dag för ansökan: 2018-01-03

Logga in och sök jobbet