Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i strukturdynamik av positiva elektroder för litiumbatterier

Publicerad: : 2017-12-04

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav cirka 200 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå. Årlig omsättning är nästan 200 miljoner kronor. För mer information besök vår hemsida

Avdelningen för kemi – Ångströmlaboratoriet har i många år varit hem för en forskningsmiljö som fokuserat på utvecklingen av material och deras användning inom energilagrings applikationer via Ångström Advanced Battery Centre.  Vi utvecklar innovativa elektroder och elektrodmaterial och karakteriserar, utvärderar och förbättrar deras prestanda med avseende på prestanda i batterier. Vi studerar fundamentala kemiska processer och egenskaper via både experimentella tekniker och datorbaserade uträkningar. Forskningen är således både fundamental och applicerad forskning.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: In operando  och in situ diffraktionsmetoder är extremt kraftfulla verktyg för att undersöka strukturel dynamik i en arbetande elektrokemisk cell från interatomiska distanser till mikrometerskalan: Från att kunna följa den subtila effekten i värdmaterialet under insättning och uttag av mobila katjoner till kartläggning av reaktions framskridandet genom en porös elektrod. Förståelse av de kemiska processer som sker vid dessa olika skalor är av ytterska vikt för att kunna pressa fältet för energilagring framåt. Målet för detta projekt är att applicera in operando röntgen och neutrondiffraktions metoder i studier av nya litiumrika FCC faser för uppladdningsbara litium-jonbatterier. Projektet kommer att involvera många resor till internationella faciliteter såsom Diamond synchrotron light source  i England och DESY synkrotronen i Tyskland. Studenten kommer att designa och bygga in operando diffraktionsceller för användning i både universitetets egen utrustning såväl som större faciliteter. Studenten kommer att genomföra rigorös analys av pulverdiffraktionsdata och elektrokemisk utvärdering av elektrodmaterial

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en masterexamen eller motsvarande inom kemi. Utmärkta språkkunskaper i engelska är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)

Tillträde: 2018-02-14 eller enligt överenskommelse 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Dr. William Brant, William.Brant@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2018, UFV-PA 2017/4460.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/4460

Sista dag för ansökan: 2018-01-07

Logga in och sök jobbet