Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Universitetslektor i sociologi

Publicerad: : 2017-11-27

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Tidsbegränsad anställning med tilltänkt start den första januari 2018 och pågående ett år framåt vid Sociologiska institutionen.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet grundades 1947 och är den äldsta sociologiska institutionen i Sverige. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal, samt – inom socionomprogrammet - socialt arbete.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi, visat pedagogisk skicklighet och har dokumentation av de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att samarbeta i arbetslag (motsvarande). För behörighet krävs god dokumenterad förmåga att undervisa och uttrycka sig skriftligt på svenska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla kopia av doktorsexamensbevis med datum, namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner, meritförteckning med publikationslista, redovisad undervisningserfarenhet. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna ska innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.

Instruktioner för utformningen av ansökan finns på fakultetens hemsida, se följande länk: http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/167/167838_instruktioner-lektor-130307.pdf

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning. Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/4081. Kompletteringen ska vara inkommen senast en vecka efter sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning finns på

http://regler.uu.se/digitalAssets/137/137344_anstallningsordning_for_uu.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning finns på

http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/155/155161_ao-riktlinjerrev2013.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tilltänkt start den första januari 2018

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Studierektor universitetslektor Fredrik Palm fredrik.palm@soc.uu.se; telefon: +46184715193.

Välkommen med din ansökan senast den 18:e december 2017, UFV-PA 2017/4081.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/4081

Sista dag för ansökan: 2017-12-18

Logga in och sök jobbet