Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor inom ramen för Forumet för läkemedelstillförsel

Publicerad: : 2017-11-08

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet forskar, undervisar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av läkemedel. Institutionen bedriver internationellt etablerad forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Institutionen är placerad på Campus BMC, ett tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningscentrum vid Uppsala universitet. Institutionens forskning bedrivs vid fem forskargrupper, information om gruppernas forskningsprofil finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

 

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är också det akademiska navet för ett nyligen etablerat samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv inom livsvetenskaperna (Life Science). Samarbetsprojektet, benämnt the Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), har tio industriella samarbetspartners och har omfattande finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Syftet med forumet är att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Forumets forskningsprogram utgår från tre vetenskapliga plattformar benämnda efter administreringsvägar, nämligen parenteralt, oralt och pulmonärt. Inom dessa prioriterade områden förväntas resultat i form av förbättrad läkemedelsbehandling med avseende på klinisk effekt och patientsäkerhet. Forumet kommer också att leda till förbättrad kompetensförsörjning inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering och på så sätt stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv inom livsvetenskaperna. Forumets forskningsprogram är under uppbyggnad och SDDF söker nu ivrigt efter begåvade och motiverade medarbetare som hjälper oss att bygga en blomstrande forsknings- och innovationsmiljö och ett starkt forskningsprogram.

 

Uppsala universitet meddelar härmed att en postdoktoranställning inom Swedish Drug Delivery Forums forskningsprogram är öppen för ansökningar inom följande projekt:

 

Absorption av biologiska läkemedel efter oral administrering: I detta projekt utvecklas nya in silico, in vito och in vivo modeller för att studera interaktioner mellan biologiska läkemedel och hjälpämnen som används i syfte att öka absorptionen. Fokus är på fysiologins roll och inverkan på den varierande absorption som ofta uppmäts för biologiska läkemedel. Primärt studeras peptidbaserade läkemedel och s k transienta permeationsförbättrare in silico inom ramen för post doc projektet och resultaten valideras med kliniska data. De erhållna modellerna kommer vidare att utmanas med substanser som erhålls från industriella samarbetspartners för att utvärdera deras generella applicerbarhet utanför den kemiska rymden av peptider, t ex för deras möjlighet att förutsäga absorption av oligonukleotider och mindre proteiner. Viktig kunskap för sökande är metodologi inom modellering och simulering som bygger på kvant och molekylmekaniska beräkningar.

 

Krav för anställning: För anställning som postdoktor krävs att den sökande har erhållit en doktorsexamen inte längre än 3 år innan sista ansökningsdatum i för projektet relevant ämne. I första hand tas hänsyn till vetenskaplig skicklighet. Postdoktorn förväntas självständigt kunna utföra forskning av hög kvalitet och publicera sina resultat i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Hon eller han förväntas också bidra till andra projekt inom forumet och institutionen.

 

Ansökan skall innehålla ett brev i vilket den sökande beskriver sig själv, motiverar varför hon eller han sökt tjänsten, uppger sina kvalifikationer samt anger forskningsintressen och framtidsplaner. Ansökan måste innehålla en meritförteckning (CV) inkluderande namn och kontaktuppgifter för minst två referenser, kopior av åberopade betyg samt en lista över den ansökandes tidigare relevanta publikationer, inklusive doktorsavhandling. Eventuella perioder av ledighet, t ex föräldraledighet, som kan vara av relevans för ansökan skall tas upp i den personliga presentationen. Lön sätts efter kvalifikation och vi ser gärna att den sökande anger förväntad i lön i sin ansökan.

 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av

Professor Hans Lennernäs, Hans.Lennernas@farmaci.uu.se (allmänna frågor om SDDF mm)

Docent Christel Bergström, Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se (projektspecifika frågor)

 

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2017, UFV-PA 2017/3879.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Fia Wolters, ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3879

Sista dag för ansökan: 2017-12-03

Logga in och sök jobbet