Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand inom ramen för Forumet för läkemedelstillförsel

Publicerad: : 2017-11-07

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet forskar, undervisar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av läkemedel. Institutionen bedriver internationellt etablerad forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Institutionen är placerad på Campus BMC, ett tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningscentrum vid Uppsala universitet. Institutionens forskning bedrivs vid fem forskargrupper, information om gruppernas forskningsprofil finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är också det akademiska navet för ett nyligen etablerat samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv inom livsvetenskaperna (Life Science). Samarbetsprojektet, benämnt the Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), har tio industriella samarbetspartners och har omfattande finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Syftet med forumet är att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Forumets forskningsprogram utgår från tre vetenskapliga plattformar benämnda efter administreringsvägar, nämligen parenteralt, oralt och pulmonärt. Inom dessa prioriterade områden förväntas resultat i form av förbättrad läkemedelsbehandling med avseende på klinisk effekt och patientsäkerhet. Forumet kommer också att leda till förbättrad kompetensförsörjning inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering och på så sätt stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv inom livsvetenskaperna. Forumets forskningsprogram är under uppbyggnad och SDDF söker nu ivrigt efter begåvade och motiverade medarbetare som hjälper oss att bygga en blomstrande forsknings- och innovationsmiljö och ett starkt forskningsprogram.

Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandanställning inom Swedish Drug Delivery Forums forskningsprogram är öppen för ansökningar inom följande projekt:

Absorption av biologiska läkemedel efter oral administrering: I detta projekt utvecklas nya in silico, in vitro och in vivo modeller för att studera interaktioner mellan biologiska läkemedel och hjälpämnen som används i syfte att öka absorptionen. Fokus är på fysiologins roll och inverkan på den varierande absorption som ofta uppmäts för biologiska läkemedel. Primärt studeras peptidbaserade läkemedel och sk transienta permeationsförbättrare in vitro och in vivo inom doktorandprojektets ram och resultaten valideras med kliniska data. De erhållna modellerna kommer vidare att utmanas med substanser som erhålls från industriella samarbetspartners för att utvärdera deras generella applicerbarhet utanför den kemiska rymden av peptider, t ex för deras möjlighet att förutsäga absorption av oligonukleotider och mindre proteiner.

Krav för anställning: För att vara berättigad till anställning som doktorand krävs att den sökande har erhållit en masterexamen i för projektet relevant område, såsom farmaci, kemiteknik, kemi eller fysik, samt behärskar engelska väl i tal och skrift. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Kommittén för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci antar formellt doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet. För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökan skall innehålla ett brev i vilket den sökande beskriver sig själv, motiverar varför hon eller han sökt tjänsten, uppger sina kvalifikationer samt anger forskningsintressen och framtidsplaner. Ansökan måste innehålla en meritförteckning (CV) inkluderande namn och kontaktuppgifter för minst två referenser, kopior av åberopade betyg samt kopior på ditt examensarbete och andra dokument du önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Hans Lennernäs, Hans.Lennernas@farmaci.uu.se (allmänna frågor om SDDF mm)

Docent Christel Bergström, Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se (projektspecifika frågor)

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2017, UFV-PA 2017/3848.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala University, Department of Pharmacy

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Enligt lokalt avtal

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3848

Sista dag för ansökan: 2017-12-03

Logga in och sök jobbet