Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i statsvetenskap, en eller flera

Publicerad: : 2017-11-03

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Forskningsprojektet CONPOL (Contexts, Networks and Participation: The Social Logic of Political Engagement) finansieras genom ett femårigt anslag från European Research Council. Syftet med projektet är att öka kunskapen om förklaringar till politiskt deltagande på individnivå. Mer precist kommer vi i projektet att fokusera på hur individers beslut att engagera sig i den politiska sfären formas i sociala kontexter. Den empiriska kärnan i CONPOL-projektet utgörs av unika svenska registerdata.

Inom ramen för CONPOL-projektet utlyser vi nu en postdoktortjänst. Postdoktorn förväntas enskilt samt i samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar som står i fokus i CONPOL-projektet. En närmare beskrivning av projektet finns tillgänglig via följande länk:

https://projectconpol.wixsite.com/conpol

CONPOL-projektet är en integrerad del av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Forskning har bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala i nära 400 år. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur. Men ett 50-tal forskare samt ett 40-tal doktorander räknas institutionen som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

 Arbetsuppgifter

Tjänsten medger undervisning upp till 20% av arbetstiden. De resterande 80% av arbetstiden ska ägnas åt forskning.

Kvalifikationer och bedömning

För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, psykologi eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före tjänstens tillträdande. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Vi är särskilt intresserade av sökanden med en gedigen kunskap i och erfarenhet av kvantitativa metoder. Tidigare erfarenhet av att genomföra fältexperiment betraktas också som en merit. Tjänsten förutsätter en mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

 Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV
  • Kopior av examensbevis
  • Publikationslista
  • Högst två (2) vetenskapliga arbeten (varav enbart ett får vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling)
  • Två (2) referenser (namn samt kontaktuppgifter)

 Anställningsvillkor

Postdoktortjänsten avser 2 års heltidsanställning med tillträde snarast (eller enligt överenskommelse).

Notera att den som tidigare varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet i mer än ett år inte kan bli anställd som postdoktor igen inom samma eller närliggande område på universitetet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Ytterligare information

För ytterligare information om CONPOL-projektet samt postdoktortjänsten kontakta: Sven Oskarsson, professor och lektor. Email: sven.oskarsson@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24:e november, 2017, UFV-PA 2017/3849.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala university, Department of Government

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3849

Sista dag för ansökan: 2017-11-24

Logga in och sök jobbet