Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

UNIVERSITETSADJUNKT Farmaceutisk farmakologi

Publicerad: : 2017-11-02

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi/biokemi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter

Undervisning och examination inom farmaceutisk farmakologi, speciellt neurofarmakologi, veterinärfarmakologi, beroende- och beteendefarmakologi. I arbetet ingår föreläsningar, seminarier samt undervisningsmoment relaterade till färdighetsträning, framför allt handledning vid muntlig och skriftlig kommunikation. Vidare omfattar arbetsuppgifterna ansvar för utveckling av kurser och examinationsformer inom farmakologi med beaktande av e-lärande samt utveckling och planering av fördjupningskurser inom neurofarmakologi. Egen kompetensutveckling och administration ingår.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper.  Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Den sökande ska ha väl dokumenterad kunskap inom farmakologi och särskilt inom neurofarmakologi. Arbetet kräver god administrativ förmåga och goda datorkunskaper. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisningsmoment. Stor vikt kommer att läggas på förmåga att utveckla kurser utifrån målgruppers olika behov samt vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Meriterande

Ämnesfördjupning inom neurofarmakologi och neurobiologi är synnerligen meriterande. Erfarenhet av undervisning för olika målgrupper inklusive populärvetenskapliga presentationer är meriterande.  Tidigare erfarenhet av användande av digitala resurser är meriterande.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på:
 Mål och regler för Uppsala universitet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-02

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 12 månader, eventuell förlängning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Anne-Lie Svensson, tel 018-471 4930, e-mail: anne-lie.svensson@farmbio.uu.se

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 november 2017, UFV-PA 2017/3163.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3163

Sista dag för ansökan: 2017-11-22

Logga in och sök jobbet