Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i avancerad materialanalys

Publicerad: : 2017-11-09

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav 185 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå.

Beskrivning: Postdoktorn kommer att arbeta vid forskningsprogrammet för oorganisk kemi vid institutionen för kemi – Ångström, under ledning av Dr Erik Lewin. Projektets fokus kommer vara avancerad materialanalys av nya material, i bulk eller som tunna filmer, och kommer därmed befinna sig i gränslandet mellan kemi, fysik och teknikvetenskap.  Projektet kommer att koppla till flera pågående projekt med fokus på syntes av nya material, och postdoktorn kommer inom dessa projekt arbeta tillsammans med flera doktorander, andra forskare och projektledare.

Arbetsuppgifter: Projektet kommer vara fokuserat på avancerade karaktäriseringstekniker, för att bestämma struktur, bindningar, och mikrostruktur av nya material. Dessa metoder kommer till stor del vara synkrotronbaserade, som tex in-situ eller nano diffraktion (XRD), hårdröntgen fotoelekronspektroskopi (HAXPES) , eller röntgen absorptionsspektroskopi (XAS). Därmed kommer stora delar av det experimentella arbetet ske på stora anläggningar i Sverige, eller utomlands. Men även tekniker tillgängliga vid Ångströmlaboratoriet (tex röntgendiffraktion, fotoelektronspektroskopi, och elektronmikroskopi) kommer vara betydelsefulla. Visst arbete med materialsyntes kan också komma att ingå. Målet med projektet är att öka nivån på materialanalys i pågående och framtida projekt vid forskningsprogrammet i oorganisk kemi, och introducera nya tekniker till forskningsgrupperna. Ytterligare sammarbeten med forskare vid stora anläggningar, liksom andra institutioner vid Uppsala universitet kommer också att vara aktuella.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet och förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer.

Sökande måste ha en doktorsexamen i materialkemi, materialfysik eller materialvetenskap; eller motsvarande utbildning i närliggande ämne. Dokumenterad erfarenhet av synkrotronbaserad materialanalys med spektroskopi, och goda engelskkunskaper (i tal och skrift) är krav. Praktisk erfarenhet av diffraktionsmetoder, tunnfilmer eller beläggningar, högentropimaterial, och tidigare publicering i peer-review-tidskrifter är meriterande

Kandidaten ska vara starkt motiverad för projektet och kunna bidra med kreativa idéer, vara strukturerad, kunna arbeta ensam liksom i grupp, och kunna samarbeta med forskare från andra forskningsgrupper och/eller universitet.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, samt tidigare erfarenheter med relevans för den ovan beskrivna tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV (max 2 sidor), kopior av examensbevis och betyg, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2018-01-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Erik Lewin, e-post erik.lewin@kemi.uu.se, tel: +46 (0)18-471 3768

Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2017, UFV-PA 2017/3939.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3939

Sista dag för ansökan: 2017-12-01

Logga in och sök jobbet