Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i evolutionär genetik

Publicerad: : 2017-10-31

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Härmed utlyses en doktorandtjänst i evolutionär genetik med fokus på utvecklignen av sexuell diformism, vid institutionen för ekologi och genetik, programmet för Evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att arbeta inom projektet "Utveckling av sexuell dimorfism i relation till genetiska begränsningar" under ledning av biträdande professor Elina Immonen, vid institutionen för ekologi och genetik. Anställningen är fullt finansierad i fyra år.

Dr Immonens forskning fokuserar på att studera könsspecifik selektion och den genetiska aspekten av sexuell dimorfism med hjälp av experimentella, genetiska och genomiska tekniker. Läs mer om hennes arbete här: https://immonenelina.wordpress.com och http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/immonen/.  

Arbetet kommer att genomföras i samarbete med professor Hans Ellegren (biträdande handledare till doktoranden). Professor Ellegrens grupp studerar många viktiga frågor inom evolutionär biologi, inklusive evolution av genetisk mångfald genom att använda genomiska och bioinformatiska metoder (http://www.ieg.uu.se/evolutionary-biology/ellegren/).

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att undersöka fitness konsekvenser och den genetiska arkitekturen av genetiska korrelationer mellan könen, med hjälp av artificiell selektion, fenotypisk analys och modern sekvenseringsteknik av RNA och DNA. Doktoranden förväntas driva sina egna forskningsprojekt, skriva artiklar samt en avhandling. Doktoranden förväntas även ta kurser som är relevanta för forskningsprogrammet.

Kvalifikationskrav: En masterexamen (eller motsvarande) inom evolutionär biologi, genetik, genomforskning, ekologi, beteendeekologi eller annat relevant fält är ett krav. Vi söker en motiverad student, och förutom vetenskapliga färdigheter inom ämnesområdet, kommer stor vikt att läggas på personliga färdigheter som kommunikations- och samverkansförmåga, förmåga att arbeta självständigt, vetenskaplig mognad och kreativitet. Kandidaten ska kunna uttrycka sig flytande på engelska, både i tal och i skrift.

Meriterande: Erfarenhet av att genomföra laboratorieexperiment med hjälp av insekter som model system, erfarenhet inom molekylär laboratorieverksamhet och bioinformatik, och fördjupad kunskap i sexuella selektionsteorier är önskvärda.

Tillträde: February 1, 2018 eller snarast, enligt överenskommelse.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) Ett personligt brev som beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och intressen, motivation för varför du vill göra en doktorsexamen i allmänhet och inom den annonserade positionen och varför du skulle vara lämplig för positionen (max 1 sida).  2) Ditt CV  3) En kort beskrivning av din utbildning.  4) En kopia av din masterexamen och kursbetyg.  5) Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).  6) En kopia av din masteruppsats.  7) Eventuella publikationer. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande professor Elina Immonen, elina.immonen@ebc.uu.se, 072-500 90 60.

Välkommen med din ansökan senast 15 december 2017. UFV-PA 2017/3836.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3836

Sista dag för ansökan: 2017-12-15

Logga in och sök jobbet