Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandtjänst i Tillämpad Geofysik

Publicerad: : 2017-11-01

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Doktorandtjänst i Tillämpad Geofysik med fokus på seismiska metoder för malm- och mineralprospektering.

Institutionen för geovetenskap vid Uppsala universitet kommer att påbörja koordineringen av forskning inom ett europeiskt H2020 Research-Innovation-Action (RIA) projekt om nya teknologier för mineralprospektering. Ett stort fokus kommer ligga på geofysiska metoder och utrustning (inklusive ett brett spektrum av metoder inom seismik och elektromagnetism), men även på andra aspekter relaterade till geologisk och geokemisk data samt så kallad "target generation".  Institutionen är den största och bredaste i Sverige med program inom Geofysik, Geologi, Paleontologi, Hydrologi, Meteorologi och Naturresurser. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ligger granne, vilket ger möjlighet till hög grad av interaggerande och sammarbete med forskarna på SGU.

Vid användande av seismik för mineralprospektering är innovativa och kostnadseffektiva metoder en förutsättning för att erhålla högupplösta seismiska avbildningar av sidoberg och mineralisering i 2D och 3D och för att definiera mål för prospektering på större djup än 800 m. Avdelningen för geofysik leder ett flertal projekt som inkluderar geofysiska undersökningar i stadsmiljö, studier av storskaliga strukturer i Baltiska skölden, utvecklingen av nya geofysiska instrument och metoder för mineralprospektering på stort djup, geologisk lagring av CO2, samt utveckling av elektromagnetiska instrument och metoder för både ytnära och djupare undersökningar av jordskorpan. På avdelningen för geofysik använder vi bland annat vårt eget seismiska system med 700 kanaler (kablade och trådlösa 1C/3C) och en toppmodern seismisk landstreamer med 120 digitala 3C-sensorer, samt modern mjukvara för databehandling och bildbehandling. Avdelningen driver det Svenska Nationella Seismologiska Nätverket (SNSN), bestående av 70 permanenta seismologiska bredbandsstationer, samt förfogar över en stor instumentpool för passiva mätningar. För mer information om avdelningen och institutionen, besök gärna http://www.geo.uu.se

Som doktorand inom detta H2020 projekt, kommer forskning bedrivas inom en rad planerade områden både i och utanför Sverige. En stor del av projektet omfattar både omprocessering av befintlig data med moderna verktyg och metoder, samt insamling och behandling av ny aktiv och passiv seismisk data i 2D och 3D vid några av de valideringsplatser som omfattas av projektet. Doktoranden kommer att ingå i en större forskargrupp med experter från flera olika länder och även vara delaktig i internationella forskningssamarbeten med andra institutioner.

Kvalifikationskrav:
Vi söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för forskning och som har en akademisk examen motsvarande magister-, master-, eller ingenjörsnivå inom geofysik, geologi, fysik, geovetenskap eller liknande (formellt krävs fyra års universitetsstudier med minst 1 år på avancerad nivå). Erfarenhet av Linux/Unix samt kunskaper i programmering är nödvändiga; erfarenhet och kunskap om seismisk databehandling (i synnerhet från kristallina miljöer), Seismic Unix, Matlab och Shell scripts är meriterande och kan vara nödvändiga. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav. Projektet omfattar en betydande del fältarbete och den sökande bör vara villig att spendera en betydande del av tiden i i naturen för insamling av geofysiska data, både ensam och som en del i ett arbetslag. Körkort är meriterande. 

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina forskningsintressen och dennes relevanta erfarenheter (maximalt 2 sidor). Ansökan ska också innehålla en sammanfattning av din avhandling och eventuella publikationer, samt kontaktinformation eller rekommendationsbrev från två referenspersoner. Berätta också i det personliga brevet om dina kunskaper inom processering av seismisk data. 

Ansökan ska dessutom innehålla CV, certifierade kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Villkor:
För anställning som doktorand krävs att den anställde är antagen eller kommer antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. 

Tjänsten omfattar fyra års forskarstudier på heltid. Utöver detta finns möjlighet att delta vid institutionens verksamhet inom forskning och undervisning (upp till 20%). 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet. Flertalet anställda inom denna kategori är män varför vi gärna ser kvinnliga sökande till anställningen.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-12-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-11-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Alireza Malehmir tel. 018-471 2335, e-post: alireza.malehmir@geo.uu.se, tel. 018-471 2385.

Välkommen med din ansökan senast den 29 November 2017, UFV-PA 2017/3647.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3647

Sista dag för ansökan: 2017-11-29

Logga in och sök jobbet