Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand inom mikrovågsteknik – med inriktning mot radiofrekvens (RF) förstärkare med hög effektivitet och hög uteffekt

Publicerad: : 2017-10-09

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Forskarutbildningen sker inom ämnet teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik, vid avdelningen för Fasta Tillståndets Elektronik (FTE) (http://www.teknik.uu.se/FTE), Institutionen för Teknikvetenskaper, Ångström-laboratoriet, med tillträde så snart som möjligt. 

Detta projekt kommer att utföras som en del av ett samarbete mellan FREIA och FTE  där båda är verksamma inom Ångströmlaboratoriet. FREIA är en akronym för Facility for Research Instrumentation och Accelerator Development. Vid FREIA-laboratoriet är det allmänna fokuset på att utveckla partikelacceleratorteknologi som kan användas i stora forskningsanläggningar, såsom CERN, ESRF, DESY, European Spallation Source (ESS) etc.

Vi erbjuder en varierad och spännande forskarutbildning, i samarbete med väletablerade nationella och internationellt kända forskningsinstitut. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med större EU-industrier inom det nya Eurostars-projektet ENEFRF och innebär även resor till större anläggningar i EU och deltagande i konferenser i andra delar av världen. I projektet ENEFRF kommer vi tillsammans med industrin att utveckla nästa generations RF- förstärkare för isotopproducerande cyklotroner. Forskningen kommer att delas upp i fyra huvudavsnitt: (1) högeffektiva RF-effektförstärkare som involverar studier av olika topologier, såsom klass E och invertererare vilka används för att maximera effektiviteten vid höga effekt; (2) nya tekniker för RF effektuppdelning och användning av FPGAs för digital vågform generation; (3) högeffektiva RF effektkombinerare för solid state-effektförstärkare och (4) karakterisering av nya halvledartransistorer m.h.a. bland annat load-pull mätningar. Aspekter relaterade till det termiska beteendet, tillförlitligheten och livstid för transistorerna kommer också att undersökas.

Vi söker kandidater med en civilingenjör- eller masterexamen inom teknik eller naturvetenskap. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Tidigare erfarenheter från arbete med RF-effektförstärkare och FPGA-programmering är mycket meriterande för denna doktorandanställning. Bakgrund inom elektroteknik med fokus på aktiva mikrovågskomponenter är särskilt meriterande.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring, som t ex undervisning, kan ingå inom ramen för anställningen med maximalt 20%. Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier.

Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Lokala riktlinjer för löneinplacering tillämpas.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
bitr universitetslektor Dragos Dancila, +46-(0)18-471 1078, dragos.dancila@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2017-12-31, UFV-PA 2017/3587.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3587

Sista dag för ansökan: 2017-12-31

Logga in och sök jobbet