Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Forskarassistent i växtekologi och evolution

Publicerad: : 2017-10-27

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom ett brett fält: från evolutionär ekologi och genetik till ekosystemprocesser. Se vidare www.ieg.uu.se. Forskningsprogrammet för växtekologi och evolution söker en forskarassistent. En anställning som forskarassistent är en fyraårig meriteringsanställning. Anställningen är avsedd för en lovande forskare tidigt i karriären.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som forskarassistent syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. För denna anställning krävs doktorsexamen i växtekologi/evolution eller närliggande område som arbetsgivaren finner relevant. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som forskarassistent. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom växtekologi och evolution.

Även pedagogiska skicklighet kommer att tillmätas betydelse. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2018-04-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsperiod: Anställningen som forskarassistent kan innehas i längst fyra år.

Arbetstid: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Jon Ågren,
jon.agren@ebc.uu.se, tel 018-471 2860.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:
Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:
http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 8 december 2017, UFV-PA 2017/3408.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3408

Sista dag för ansökan: 2017-12-08

Logga in och sök jobbet