Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i farmaceutisk fysikalisk kemi

Publicerad: : 2017-10-05

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Projekt: Spridningsteknikstudier av självassocierade strukturer innehållande amfifila läkemedel

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Den nu utlysta postdoktortjänsten är knuten till forskargruppen i Farmaceutisk fysikalisk kemi, vars forskning syftar till att klarlägga sambandet mellan läkemedelsmolekylers och hjälpämnens molekylära struktur och deras fysikalisk-kemiska egenskaper och beteende i läkemedelsformuleringar och transportsystem, som mikrogeler, vesiklar och mikroemulsioner. Syftet är att skapa ny kunskap som möjliggör utvecklingen av nya eller förbättrade system för läkemedelsadministrering, speciellt för amfifila läkemedel och biomakromolekylära/proteinläkemedel.

Projektet ingår i forskargruppens nya satsning på att öka förståelsen av amfifila läkemedels självassocierande egenskaper och hur de beter sig i närvaro av andra självassocierade strukturer och laddade polymernätverk. Fokus kommer att ligga på strukturella undersökningar med hjälp av statisk och dynamisk ljusspridning samt lågvinkelröntgen- och neutronspridning.

Krav för anställning: För att vara berättigad till anställning krävs att den sökande har erhållit en doktorsexamen för inte längre än 3 år sedan.

Kriterier vid utvärdering av ansökan: I första hand tas hänsyn till vetenskaplig skicklighet och bakgrund. Lämplig bakgrund för projektet är doktorsexamen i fysikalisk kemi. Praktisk erfarenhet av ljusspridning eller lågvinkelspridning förväntas och erfarenhet av mätningar vid storskaliga anläggningar för spridningstekniker rankas mycket högt. Postdoktorn förväntas självständigt kunna utföra forskning av hög kvalitet och publicera sina resultat i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Hen förväntas också bidra till andra projekt inom forskargruppen och institutionen.

Ansökan skall innehålla ett brev i vilket den sökande beskriver sig själv och sina kvalifikationer, forskningsintressen och framtidsplaner. Ansökan måste innehålla en meritförteckning (CV) inkluderande minst två referenser, kopior av åberopade betyg samt en lista över den ansökandes tidigare relevanta publikationer, inklusive doktorsavhandling. Eventuella perioder av ledighet, t ex föräldraledighet, som kan vara av relevans för ansökan skall tas upp i den personliga presentationen. Lön sätts efter kvalifikation och vi ser gärna att den sökande anger förväntad i lön i sin ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prof. Per Hansson, per.hansson@farmaci.uu.se
Doc. Magnus Bergström, magnus.bergström@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 november 2017, UFV-PA 2017/3416.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3416

Sista dag för ansökan: 2017-11-06

Logga in och sök jobbet