Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Upp till 4 amanuenser

Publicerad: : 2017-10-04

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Upp till 4 tidsbegränsade anställningar omfattande 10% som amanuens i kursen Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv vid institutionen för informationsteknologi.

Arbetsuppgifter: Som amanuens arbetar du med handledning av studenter enligt kursansvarig lärares instruktioner. Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till, att stödja kursdeltagares lärande genom att svara på frågor och bidra med konstruktiva perspektiv till frågeställningar och utmaningar inom kursen vid handlednings- och/eller laborationstillfällen samt att i samråd med kursansvarig lärare granska, bedöma och ge återkoppling på studentarbeten.

Kvalifikationer: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv. Arbetet innebär många kontakter och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-10-23

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2017-12-31.

Anställningens omfattning: 10 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Mikael Laaksoharju, mikael.laaksoharju@it.uu.se, 018-471 3599

Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober 2017, UFV-PA 2017/3473.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet,

Anställningsform: Deltid , Visstidsanställning kortare än 3 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 4

Sysselsättningsgrad: 10%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3473

Sista dag för ansökan: 2017-10-19

Logga in och sök jobbet