Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandanställning i medicinsk vetenskap, obstetrik och gynekologi

Publicerad: : 2017-09-28

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Vi söker en högt motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området mental hälsa i relation till graviditet och förlossning. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Vid institutionen (www.kbh.uu.se) bedrivs forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet innefattar studier med fokus på mental hälsa i relation till graviditet och förlossning. Arbetet kommer att innefatta omfattande statistisk bearbetning av epidemiologiskt material men kan även komma att innefatta direkt patientkontakt och intervjuer. 

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker en person med erfarenhet inom närliggande områden samt goda grundläggande kunskaper i statistik som har ett genuint intresse av studiepopulationen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på grupparbete. Eftersom projektet kan komma att innefatta kontakt med patienter är förmåga att kommunicera tillfredsställande på svenska ett absolut krav. Tidigare erfarenhet av relevant forskningsarbete är meriterande.

Behörighetskrav: Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag bör bifogas. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden samt personlig lämplighet, så som god samarbetsförmåga, initiativtagande samt kvalitetsmedvetenhet

Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal.

Tillträde: Omgående, tidsbegränsad anställning i enlighet med högskoleförordningen.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Anna Wikman anna.wikman@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 oktober  2017, UFV-PA 2017/3461.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3461

Sista dag för ansökan: 2017-10-22

Logga in och sök jobbet