Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandplats inom medicinsk biokemi

Publicerad: : 2017-09-28

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter:
Doktoranden kommer att arbeta inom projektet "Host-pathogen interactions relying on short linear motifs" i Per Jemths grupp på institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM). Projektet finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och är ett samarbete mellan fyra grupper i Uppsala (Ylva Ivarsson, Per Jemth, Sara Lind, Ola Söderberg) samt grupper från England (Evangelia Petsalaki) och Irland (Norman Davey). Inom projektet kommer vi att identifiera nya proteininteraktioner mellan patogener och deras värdar samt analysera interaktionerna med en rad olika metoder.

Per Jemths grupp arbetar med protein engineering, biofysik och bioinformatik med fokus på struktur, funktion och evolution hos oordnade proteiner. Doktoranderna kommer att studera i en internationell, multidisciplinär och dynamisk miljö. Se gruppens hemsida för mer information om forskningen:
http://www.imbim.uu.se/Forskning/Biokemi_och_Molekylar_Cellbiologi/Jemth_Per/

Doktorandens uppgift är att med hjälp av handledare och bihandledare lära sig att forska genom att driva ett eget forskningsprojekt, gå relevanta kurser, skriva artiklar och avhandlingen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %) vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering vid respektive institution.

Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Kvalifikationskrav:

  • Masterexamen eller motsvarande inom biokemi, biofysik, strukturbiologi eller angränsande område.
  • Flytande engelska i tal och skrift.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en motiverad student med dokumenterad praktisk erfarenhet av biokemiska och biofysikaliska metoder samt uttryck och rening av proteiner. Kunskap om kinetik är meriterande. Projektet innebär mycket samarbete mellan olika personer och lab och en god förmåga att samverka med andra personer är därför ytterst viktig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Uppsala universitet avser att rekrytera den person som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuell utbildning och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  1. Personligt brev. En kort beskrivning av dina intressen och kvalifikationer för att bedriva forskning i detta projekt (max en sida).
  1. CV som ska innehålla all relevant information beträffande färdigheter och erfarenheter samt eventuella publikationer.
  1. Examensbevis
  1. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast för en period av fyra år på heltid.

Anställningens omfattning: 100 %

För ytterligare information om tjänsten och dess vetenskapliga aspekt kontakta Per Jemth, per.jemth@imbim.uu.se, tel: 018-471 4557. För administrativa spörsmål kontakta personalsamordnare Rehné Åkerblom, rehne.akerblom@imbim.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2017. UFV-PA 2017/3453.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Enligt lokalt avtal

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/3453

Sista dag för ansökan: 2017-10-31

Logga in och sök jobbet