Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Postdoktor i globala energisystem

Publicerad: : 2017-10-06

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på www.geo.uu.se.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder en tjänst som postdoktor inom globala energisystem som ett steg att stärka forskningsmiljön inom forskarprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling. 

Naturresurser och hållbar utveckling är profilområden vid institutionen gällande forskning, utbildning och samverkan. Ett nytt forskningsprogram i Naturresurser och Hållbar Utveckling (NRHU) lanserades 2014 och uppbyggnad sker inom en rad områden. Vi söker nu en postdoktor som kan bidra till att utveckla forskningen inom globala energiresurser med primärt fokus på fossila energiresurser. Detta innefattar bland annat kvantifiering, modellering och analys av fossila energiresurser, deras produktion och betydelse för den globala energiförsörjningen. 

Arbetsuppgifter: 
Vi letar nu efter en postdoktor som kan vidareutveckla vår forskningsprofil runt energiresurser med speciellt fokus på hållbar tillgång och användning av kritiska råvaror som är viktiga för grön och ren energiteknik. Med termen ”kriticitet” avses en uppskattning av försörjningsrelaterade risker kopplade till ett brett spektrum av faktorer som innefattar geologisk förekomst, geografisk koncentration av gruvor eller produktionsanläggningar, marknad och regelverk, sociala frågor, geopolitik, miljöaspekter, återvinningspotential och hållbarhet över hela livscykeln hos ett visst material.

I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20 % av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: 
För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kvalificerande ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För denna anställning krävs doktorsexamen i energiteknik, geografi, geovetenskap, eller en av arbetsgivaren bedömd motsvarande kompetens. Väldigt goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, då både undervisning och forskningssamarbeten bedrivs på engelska. 

Meriterande att också kunna bistå med undervisning/samarbeten på svenska.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Ansökningsförfarande:
Ansökan, gärna skriven på engelska, ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sin tilltänkta plan för forskningsprojektet. Ansökan ska också innehålla koncis forskningsplan, meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av doktorsavhandlingen, publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över referenspersoner).

Övrigt: 
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning varför kvinnor särskilt inbjuds till att söka denna anställning. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
universitetslektor Mikael Höök, tel. 018-471 37 77, e-post: mikael.hook@geo.uu.se eller Prof. Ian Snowball, tel. 018-471 36 57, e-post: Ian.Snowball@geo.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2017, UFV-PA 2017/3312.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3312

Sista dag för ansökan: 2017-10-31

Logga in och sök jobbet