Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

2 doktorandanställningar inom social robotik

Publicerad: : 2017-10-30

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se 

Avdelningen för visuell information och interaktion (http://www.it.uu.se/research/vi2) gör en strategisk satsning för att bygga upp en ny forskningsgren gällande intelligenta interaktiva system med specifikt fokus mot naturlig interaktion med sociala artefakter som förkroppsligade virtuella agenter, speciellt robotar.

Beskrivning av ämnesområdet: Området handlar om att föra samman tvärvetenskaplig expertis för att adressera nya utmaningar inom området social robotik, inklusive ömsesidig människa-robot sam-anpassning, multimodal och naturlig interaktion med sociala robotar för både individer och grupper, multimodal igenkänning av mänskliga känslouttryck och mänskligt socialt beteende, mulitmodal generering av uttryck, robotlärande , individualisering av beteende, effekter av förkroppsligande (fysisk robot kontra förkroppsligad virtuell agent) och andra grundläggande aspekter av människa-robot interaktion (HRI).
 
De 2 doktorandanställningarna är en del av projektet H2020 Marie Sklodowska Curie ANIMATAS (http://animatas.isir.upmc.fr) och gäller följande ämnen:

1) “Modelling trust in human-robot educational interactions (ESR3)”

2) “Learning ethically appropriate robot behaviours (ESR8)”

För mer information om de båda ämnena se beskrivning av ESR3 och ESR8 genom att klicka på denna länk: http://animatas.isir.upmc.fr/

Laboratoriet för social robotik vid Uppsala universitet leds av Dr. Ginevra Castellano och har som mål att designa och utveckla robotar som lär sig att interagera med människor och därigenom skapa fördelar för både individer och samhället i stort, till exempel inom sådana områden som utbildning, e-lärande och hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Det senaste inom robotteknik används, till exempel Pepper-, Nao- och Furhatplattformarna. 

Kvalifikationskrav: Den sökande ska inneha en masterexamen inom datavetenskap eller närliggande, för ämnet relevanta, områden. Goda programmeringskunskaper krävs och expertis inom maskininlärning är meriterande. Ämnet är mycket tvärvetenskapligt och kräver förståelse och intresse för psykologi och samhällsvetenskap.

Anställningen gäller fyra år forskarstudier på heltid.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Mer information finns på: http://teknat.uu.se/ och http://www.it.uu.se/.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt ansökningsbrev (på engelska), CV, 2 referensbrev samt kopior på relevanta betygshandlingar.

Ange vilket av de 2 projekten du ansöker till (ESR3 eller ESR8).

Ansökan ska skickas till “the ANIMATAS recruitment committee”, Mohamed Chetouani (network coordinator), Ana Paiva och Arvid Kappas contact-animatas@listes.upmc.fr och till huvudhandledaren för forskningsprojektet, Ginevra Castellano, ginevra.castellano@it.uu.se. 

För mer information om behörighetskrav se http://animatas.isir.upmc.fr

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Institutionen strävar efter att nå en jämnare fördelning mellan könen, varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Upplysningar om anställningen: Kontakta i första hand Dr. Ginevra Castellano, ginevra.castellano@it.uu.se, +46 18 471 3463.

Ytterligare information: Mer generella frågor om doktorandtjänster vid avdelningen och institutionen besvaras av avdelningsförståndare professor Ingela Nyström, e-post Ingela.Nystrom@it.uu.se, telefon +46 18 471 3470, eller forskarutbildningsansvarig professor Mats Lind, e-post mats.lind@it.uu.se, telefon +46 18 471 10 04.

Sista dag för ansökan 2017-12-14.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Sista dag för ansökan: 2017-12-14