Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorandplats i psykologi

Publicerad: : 2017-09-19

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Doktorandplatsen är knuten till Barn-och Babylabbet (www.babylab.se) vid institutionen för psykologi. Forskargruppen består av ett 30-tal forskare och doktorander som undersöker barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling, både experimentellt och genom att studera individuella skillnader. Barn- och Babylabbet har ett starkt internationellt fokus och har vid flera tillfällen bedömts som världsledande (KOF-07 och KOF-11).

Projektbeskrivning: Detta projekt kommer att fokusera på analys av befintliga data från autismstudier, med målet att identifiera tidiga tecken, förstå utvecklingsförlopp och kartlägga etiologiska faktorer.  Det exakta innehållet kan anpassas till doktorandens profil, och sökande bör i sin forskningsplan (se nedan) specificera vad de önskar att fokusera på. Flera data finns tillgängliga:

  • 1) Projekt Småsyskon (smasyskon.se). I detta projekt följer vi spädbarn med risk för autism och ADHD från 5 månader till 3 års ålder, med en rad olika metoder.
  • 2) iTWIN (http://ki.se/en/kind/itwin). I denna studie har vi testat ca 700 tvillingar (klassisk tvilling design) med olika sociala och icke -sociala eye tracking uppgifter samt mätt försökspersonernas drag av autism och ADHD.
  • 3) BATSS (http://ki.se/en/kind/babytwins). I detta projekt, kommer vi att testa 600 tvillingar vid 5 månaders ålder med bland annat eye tracking och EEG, med fokus på mått som tros hänga ihop med autism. Datainsamling är pågående, men den kommer att vara klar inom tiden för denna doktorandtjänst.

Utöver detta kan man via våra internationella nätverk, i vissa fall få tillgång till data från större stickprov av spädbarn med risk för autism (https://www.eurosibs.eu/).

Inför skrivandet av forskningsplanen bör den sökande ta kontakt med Dr Terje Falck-Ytter (terje.falck-ytter@psyk.uu.se) för mer information om de aktuella projekten.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Löneplacering enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §). För information om villkoren för behörighet, se: http://www.psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Övriga nödvändiga kvalifikationer: För att vara kvalificerad för tjänsten måste man ha relevanta IT färdigheter, framförallt önskar vi kandidater som har erfarenhet av programmering (exempelvis Matlab). Sökanden måste också kunna jobba självständigt såväl som i team, ha en god analytisk förmåga samt mycket goda färdigheter i engelska.

Meriterande i övrigt: Erfarenhet av för projekten relevant forskning är meriterande. Vidare är det önskvärt med erfarenhet av kvantitativ databehandling/statistik.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla följande:

För mer information se: http://www.psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan.

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Intervjuer kan förekomma som ett led i urvalsproceduren.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal.

Tillträde: 2018-01-01 eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning under 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om doktorandplatsen lämnas av
Dr. Terje Falck-Ytter tel: 018-471 2522, e-post: terje.falck-ytter@psyk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2017, UFV-PA 2017/3321

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/3321

Sista dag för ansökan: 2017-10-31

Logga in och sök jobbet