Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Universitetslektor i astronomi, särskilt stjärnors sena utvecklingsfaser

Publicerad: : 2017-09-13

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Stjärnors sena utvecklingsfaser domineras av samspelet mellan energiproduktionen i deras inre och massförlusten genom utflöden från atmosfären, s.k. stjärnvindar. Materialet som stjärnan förlorar genom vinden innehåller nybildade grundämnen och stoft, vilka är byggstenar för nya generationer av stjärnor och planeter. Inom avdelningen för astronomi och rymdfysik studerar vi fysikaliska mekanismer som driver vindar från svala jättestjärnor och som bestämmer vindarnas egenskaper genom att utveckla avancerade dynamiska modeller och jämföra dessa med observationer.  

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningens innehavare förväntas undervisa på grundläggande fysikkurser och särskild på astrofysikaliska kurser på grundnivå och avancerad nivå om stjärnors fysik, strålningstransport och gasdynamik. Forskningsmiljön inom avdelningen innehåller både teoretisk och observationell astrofysik, och anställningens innehavare förväntas att bidra till forskningen om vindar under stjärnors sena utvecklingsfaser genom att kombinera teoretiska och observationella aspekter.  

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter beträffande modellering och observationella studier av vindar under stjärnors sena utvecklingsfaser. Kunskap om observationsmetoder som kompletterar den lokala teorigruppens kompetens (särskild sådana med hög vinkelupplösning som ger en direkt insyn i regionen där vinden uppstår) och dokumenterad förmåga att initiera och genomföra relaterade observationsprojekt anses vara särskild meriterande.  

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings-meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att undervisa om stjärnors fysik och deras sena utvecklingsfaser, samt strålningstransport i dynamiska medier.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.  

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-11-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Susanne Höfner, tel 018-471 5953, e-post susanne.hoefner@physics.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:

http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_riktlinjer-anstallning-befordran.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2017, UFV-PA 2017/2722.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala University, Department of Physics and Astronomy

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST
Ellena Papaioannou, Seko

Referensnummer: UFV-PA 2017/2722

Sista dag för ansökan: 2017-10-21

Logga in och sök jobbet