Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Upp till två forskare med fokus på storskalig bildanalys och maskininlärning för digital paleografi

Publicerad: : 2017-10-03

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Dessa tjänster är del av ett interdisciplinärt forskningssamarbete mellan Centrum för bildanalys vid avdelningen för visuell information och interaktion, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. Samarbetet är inriktat på digital bildbehandling, datoriserad bildanalys och maskininlärning, med tillämpningar inom digital paleografi. 

Institutionen för informationsteknologi har ca 280 anställda och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard. Ungefär 4 000 studenter studerar här varje år, och omkring 30 forskargrupper är baserade här. Vårt starka focus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen. Institutionen bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. Vid institutionen finns också UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science), Uppsala universitets resurs för högpresterande datorer, storskalig lagring och expertis inom ‘high-performance computing’. UPPMAX är en av sex noder inom ett nationellt metacentrum, Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). För mer information, se: www.it.uu.se och www.uppmax.uu.se.

Centrum för bildanalys har en lång tradition inom teoretisk och tillämpad forskning och forskarutbildning i digital bildbehandling och vetenskaplig visualisering. Fokus är på bildbehandling som sådan, men också på utveckling av bättre metoder, algoritmer och system för tillämpningar inom främst livsvetenskaper, medicin och digital humaniora, bl.a. handskriftsigenkänning. För mer information, se www.cb.uu.se

Forskningsprojekt: Dessa anställningar är en del av ett projekt inom digital paleografi, dvs datoriserade metoder för att analysera och kvantifiera handskriven text. Den utvunna datan kan användas för skrivarattribuering, datering och liknande syften. Materialet består av i första hand medeltida brev, s.k. diplom, som har tillkommit i Sverige. Det finns över 10 000 bilder av sådana diplom. Målet är att utveckla nya datoriserade metoder inom bildanalys och maskininlärning, för att analysera dessa bilder enskilt och tillsammans på sätt som inte är praktiskt möjliga för en mänsklig specialist inom paleografi.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och viss undervisning (högst 5%) och institutionsuppgifter (högst 5%). Forskningen ska bedrivas inom området digital paleografi på det medeltida svenska handskrivna materialet. I första hand ska diplomen, dvs. de medeltida breven, ligga i fokus, men även arbete på andra medeltida handskrifter kan bli aktuellt. Den anställde förväntas även ta aktiv del i och stärka avdelningens verksamhet samt verka för goda relationer med projektets samarbetspartner.

Tidsbegränsning: Anställningen kan innehas i högst 2 år, med start så snart som möjligt. 

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen inom
bildanalys, datorseende eller maskininlärning.
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, speciellt kommer erfarenhet från bildanalys och maskininlärning att beaktas. Erfarenheter från digital paleografi och handskriftsigenkänning tillmäts stor vikt. 

Meriterande: Meriterande är även tidigare studier inom humaniora och/eller språkvetenskap, samt verksamhet inom fältet digital humaniora.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv och motiverar varför hon eller han söker denna tjänst, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och övriga dokument (t ex rekommendationsbrev och förteckning över referenspersoner). Vi vill också veta tidigaste möjliga startdatum. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr Anders Brun, anders.brun@it.uu.se eller Professor Lasse Mårtensson, lasse.martensson@hig.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2017-10-31 UFV-PA 2017/2706.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Anställningsform: Heltid , Tillsvidareanställning

Lön: Fast Lön

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/2706

Sista dag för ansökan: 2017-10-31

Logga in och sök jobbet