Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Post doc i datorbaserad läkemedelsformulering

Publicerad: : 2017-09-21

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande
Post doc i datorbaserad läkemedelsformulering vid institutionen för farmaci. Anställningen är på 2 år med start 1 September 2017, eller enligt överenskommelse.

 Projekt: Molekyldynamiksimuleringar av molekylära interaktioner involverade i solubilisering av läkemedelsmolekyler i tarmsaft.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Post doc-projektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Grupperingen arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar datorbaserad kemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, galenisk farmaci och fysikalisk kemi för att hitta nya sätt att prediktera oral läkemedelsabsorption, distribution till och elimination från kroppens vävnader. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering.

Det övergripande målet med post doc projektet är att med hjälp av molekyldynamiksimuleringar (MDS) studera solubilisering, övermättnad och möjlig utfällning av läkemedelssubstanser i tarmsaft. Strukturellt diversa substanser studeras i MDS boxar innehållande micellstrukturer och vatten vid fysiologiskt relevanta koncentrationer uppmätta i olika regioner av mag/tarmkanalen. Resultaten utvärderas mot experimentella data för uppmätt löslighet från aspirerad mag/tarmsaft. Studierna kan komma att kombineras med experimentella studier där tekniker såsom röntgen eller neutronspridning är tänkbara för karakterisering av lösningarna. När MDS boxarna är utvecklade för fastande tillstånd kommer projektet att övergå till att studera effekter av födointag på löslighet, övermättnad samt utfällning. Projektet är en del av det större ERC projektet INTESTINANOS.

Sökande måste vara disputerad tidigast 3 år före ansökningstidens utgång. Särskild vikt läggs vid vetenskaplig kompetens där forskarutbildning inom datorbaserad kemi eller fysik är en lämplig bakgrund för projektet. Gedigen erfarenhet av MD simuleringar är ett krav. Metodologisk utveckling inom detta område samt en djup teoretisk förståelse för MD simuleringar är meriterande. God förmåga att uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift är ett krav. Inom tjänstens ram förväntas en framgångsrik sökande utföra forskning av hög kvalitet, publicera resultaten, handha och vidareutveckla relevanta experimentella tekniker, samt självständigt driva forskningsprojektet. Han/hon förväntas också medverka i närliggande projekt inom forskargruppen.

Lön sätts efter kompetens. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Avbrott såsom föräldraledigheter ska anges då detta kan tillgodoräknas under bedömningen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, publikationslista inklusive avhandling, samt kontaktinformation till minst två referenser.

Upplysningar lämnas av Docent Christel Bergström, tel 018-471 4118, e-post christel.bergstrom@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31/10-2017, UFV-PA 2017/2417.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala University, Department of Pharmacy

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko
Per Sundman, Saco-rådet
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/2417

Sista dag för ansökan: 2017-10-31

Logga in och sök jobbet