Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

Job Ads (Full list) Job Ads (Full list)

Doktorand i Medicinsk vetenskap inom området Socialmedicin/Hälsoekonomi

Publicerad: 2017-04-21

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Forskargruppen CHAP-Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barn och föräldrar. Barn och ungdomars psykiska ohälsa är ett betydande folkhälsoproblem och resulterar i stora samhällskostnader. Förståelse av faktorer som leder till positiv hälsoutveckling blir avgörande för samhället. Hälsoekonomiska analyser av insatser som bidrar till förbättring av barnens psykiska hälsa är ett av forskargruppens fokusområden.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Forskagruppen CHAP, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, söker en doktorand inom forskningsprojektet  ”Hälsoekonomiska analyser av förebyggande insatser med syfte att förbättra barn- och ungdomars psykiska hälsa och skolprestation”

I projektet finns behov av kunskap inom nationalekonomi, hälsoekonomi, folkhälsa, statistik och kommunal verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att utföra kostnadsanalys och beräkning av kostnadseffektiviteten av olika interventioner i syfte att förbättra barnens psykiska hälsa och välbefinnande.

Kvalifikationskrav
Fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller avlagt en examen på avancerad nivå, med relevans för uppgifterna.

Studier i ekonomi, särskilt nationalekonomi, hälsoekonomi, hälsoekonomisk modellering eller  utvärderingsmetodik är meriterande. Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt samt erfarenhet av att arbeta med vetenskapliga studier är också meriterande.
Vi lägger särskild tonvikt på förmåga att kommunicera i tal och skrift – såväl på svenska som på engelska. Du ska vara ambitiös, seriös och har vana att leverera det du åtar dig.

Läs mer om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Din ansökan skall även innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats). Ange även vilka erfarenheter du har av vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.

Urvalsprocessen
Urval av sökande sker enligt följande kriterier, uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Mer om anställningen
Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%), vilket förlänger doktorandperioden med motsvarande tid.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-05-01 eller enligt överenskommelse. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Lämnas av Inna Feldman, 070 611 27 69, inna.feldman@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 April 2017, UFV-PA 2017/1385.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Placering: Uppsala universitet,

Anställningsform: Heltid , Doktorandplats

Lön: Fast lön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Per Sundman, Saco-rådet
Ellena Papaioannou, Seko
Marie Ols, TCO/ST

Referensnummer: UFV-PA 2017/1385

Sista dag för ansökan: 2017-04-28

Logga in och sök jobbet